PRO aukcie, s.r.o.

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

Tel.: +421 2 3266 1920

Mobil: +421 911 433 330

E-Mail: info@proa.skkonta@proa.sk

 

 

Bankové spojenie:

Tatra banka: SK16 1100 0000 0029 2188 1358

Slovenská sporiteľňa: SK53 0900 0000 0051 6101 5484