Stav dražby Pripravovaná dražba

Číslo dražby 142018

Dátum a čas konania dražby Nestanovený

Miesto konania dražby Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská, Družstevná 2, 831 04 Bratislava, v priestoroch zasadacej miestnosti

Najnižšie podanie Nestanovené

Dražobná zábezpeka Nestanovená

1. obhliadka predmetu dražby Nestanovený

2. obhliadka predmetu dražby Nestanovený

Kolo dražby

Cena stanovená znaleckým posudkom 248 000,- EUR

Oznámenie o dražbe

Znalecký posudok

Predmetom dražby je trojizbový byt č. 26 na Zámockej ulici v Bratislave.  Funkčný celok IV/1-V, v ktorom sa nachádza byt č. 26  je polyfunkčným domom so súpisným č. 7327 na Zámockej ul. č. 24 – 28 v Bratislave. Byt č. 26  sa nachádza  na  2 nadzemnom podlaží, situovaný  na jednu stranu v smere do vnútrobloku k hradnému kopcu, na východ. Dispozične je byt riešený v jednej úrovni. Je trojizbový, prístupný zo spoločného schodiska s výťahom, cez protipožiarne dvere s centrálnym vrátnikom,  do  vstupnej chodby. Z chodby sú prístupné všetky obytné miestnosti, príslušenstvo, terasa je prístupná cez dve miestnosti. Podlahová plocha bytu č. 26 je 127,20  m s plochou terasy o ploche 53,25 m².Byt je v stavebno-technickom vyhotovení holobytu, bez vnútorného zariadenia kúpeľne, WC, práčovne a kuchyne, bez podláh a int dverí. Vykurovanie je čiastočne podlahové čiastočne cez doskové oceľové radiátory, okná sú plastové, funkčné je jedno WC. Technické vyhotovenie bytu je v rozsahu: vykurovania a teplej vody z kotolne umiestnenej v objekte FC XII – Zámocká ul. č. 3.   Byt je napojený na domové rozvody pitnej vody,  kanalizácie,  silnoprúdových  a slaboprúdových rozvodov. Vonkajšie prípojky sú umiestnené v kolektore v telese komunikácie Zámocká. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu je podľa vlastníckych dokladov 12720/836860-ín.

Objekt so súp. č. 7327 je umiestnený v pamiatkovo chránenom území, v radovej uličnej zástavbe domov na úpätí hradného vrchu v rámci výstavby novej zástavby na Zámockej ul. a na rozhraní zástavby mestských víl a obytných domov z 19. a 20. storočia. Situovanie domu je v smere SSV-JJZ. byt sa nachádza v trakte prístupnom zo Zámockej ulice so zaťažením s hlučnosťou a prašnosťou z priľahlej dopravy z MHD a zo Staromestskej ul..