Stav dražby Pripravovaná dražba

Číslo dražby 062018

Dátum a čas konania dražby Nestanovený

Miesto konania dražby kino Hviezda, Kniežaťa Pribinu 197/3, 911 01 Trenčín, 1. poschodie, miestnosť č. 112 ( zrkadlová sála „B“)

Najnižšie podanie 82 300,- EUR

Dražobná zábezpeka 10 000,- EUR

1. obhliadka predmetu dražby Nestanovený

2. obhliadka predmetu dražby Nestanovený

Kolo dražby 1. kolo dražby

Cena stanovená znaleckým posudkom 82 300,- EUR

Oznámenie o dražbe

Znalecký posudok

Predmetom dražby je trojizbový byt, ktorý sa nachádza v bytovom dome s. č. 898 na 1. poschodí v stredovej sekcii. Väčšinou svojich miestností je orientovaný na JZ. Dom je samostatne stojaci, má 3 vchody. V 1.NP podlaží sú spoločné priestory domu, pivnice k bytom a nebytové priestory. Dom bol postavený v roku 2009 tradičnou murovanou technológiou. Obvodové a nosné steny a tiež priečky sú murované z  tehál, stropy sú železobetónové monolitické. Strecha je sedlová s krytinou ťažkou – Bramac. Klampiarske prvky sú z medeného plechu. Fasáda je na báze umelých látok. Dom je plynofikovaný, má vlastnú plynovú kotolňu umiestnenú v 1.NP, nie je vybavený osobným výťahom. Dom je primerane opotrebovaný veku, technický stav je veľmi dobrý. Prvky dlhodobej životnosti nevykazujú statické, ani iné závažné poruchy.

Byt je I. kategórie. Evidenčne má 3 obytné miestnosti a príslušenstvo – chodba, kuchyňa, kúpeľňa s WC, pivnica, všetko s evidenčnou výmerou 73,78 m2 ( podľa spoluvl.podielu na spol.priestoroch).Byt je v súčasnej dobe v pôvodnom stave – novostavba, nie je dokončený – chýbajú podlahy, vnútorné dvere, kuchynská linka so spotrebičmi, zariaďovacie predmety v kúpeľni. Keďže nehnuteľnosť nebolo možné obhliadnuť, nie je možné určiť aktuálny stav dokončenia bytu.

Byt má okná plastové. Vstupné dvere do bytu sú bezpečnostné. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. V kúpeľni, WC a v kuchyni bude keramický obklad stien, samostatná sprcha, keramické umývadlo a WC s nádržkou zabudovanou v stene. Vykurovanie je ústredné, radiátory sú oceľové doskové, opatrené sú termohlavicami. Príprava TÚV je centrálna z kotolne. Pivnica č. P7 k bytu je umiestnená v 1.NP.

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to vodovodné, kanalizačné, elektrické, teplonosné a telefónne bytové prípojky.S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 7378/176842.

Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, obvodové múry, priečelie, vchody, schodiská, chodby, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú spoločná televízna anténa, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, teplonosné a telefónne prípojky, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je prevádzaný byt umiestnený.

Z dôvodu, že byt nebol znalcovi sprístupnený za účelom obhliadky , špecifikácia bytu je prevzatá z dostupného znaleckého posudku č. 156/2012 vyhotovený Ing. Slávkou Burzalovou, Pionierska 419/11, 018 41 Dubnica nad Váhom z roku 2012.