Stav dražby Pripravovaná dražba

Číslo dražby 272019

Dátum a čas konania dražby Nestanovený

Miesto konania dražby priestory konferenčného salóniku 1, na 1. poschodí hotela ARCADE, Námestie SNP 5, 974 01 Banská Bystrica

Najnižšie podanie Nestanovené

Dražobná zábezpeka 2 000,- EUR

1. obhliadka predmetu dražby Nestanovený

2. obhliadka predmetu dražby Nestanovený

Kolo dražby 1. opakovanej dražby

Cena stanovená znaleckým posudkom 6 700,- EUR

Oznámenie o dražbe

Znalecký posudok

Rodinný dom č.súp. 304 v k.ú. Zvolenská Slatina, ide o stavbu v radovej zástavbe, dom je stredovou stavbou v rade, podľa zistení pri miestnom šetrení bola stavba postavená cca v roku 1910. Dom má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený, podkrovie sa na obytné účely nevyužíva. Dispozične sa v prízemí domu nachádzajú kuchyňa, izba, chodba, kúpeľňa, WC a dreváreň. Konštrukčne je rodinný dom murovaná stavba, základy sú betónové pásové, obvodové múry sú zo zmiešaného, prevažne kamenného muriva v hrúbke do 60 cm, stropy drevené trámové s rovnými podhľadmi. Strecha domu je sedlová, krytina škridlová, klampiarske konštrukcie nie sú vyhotovené. Fasádne omietky sú vápennocementové hladké, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, podlahy prevažne drevené palubové. Okná sú drevené dvojité a jednoduché, dvere drevené plné hladké alebo zasklené. Dom má vzdušnú prípojku elektroinštalácie, rozvody vody a kanalizácie /pravdepodobne zo susediaceho domu/. V kuchyni je linka na báze dreva dĺžky 3,00 m  s nerezovým drezom, obyčajnou batériou, plynový sporák na propán-butánovú bombu a sporák na tuhé palivo.   V kúpeľni sú vaňa s keramickým obkladom, umývadlo, pákové batérie, keramické obklady stien, samostatné WC je bez umývadla s keramickým obkladom stien.

Spoluvlastníčka domu pri miestnom šetrení neumožnila znalcovi vnútornú obhliadku domu, preto je tento znalecký posudok vypracovaný v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách z dostupných podkladov a z ústnych informácií spoluvlastníčky.