Stav dražby Pripravovaná dražba

Číslo dražby 092018

Dátum a čas konania dražby Nestanovený

Miesto konania dražby kino Hviezda, Kniežaťa Pribinu 197/3, 911 01 Trenčín, 1. poschodie, miestnosť č. 112 ( zrkadlová sála „B“)

Najnižšie podanie 52 600,- EUR

Dražobná zábezpeka 10 000,- EUR

1. obhliadka predmetu dražby Nestanovený

2. obhliadka predmetu dražby Nestanovený

Kolo dražby 1. kolo dražby

Cena stanovená znaleckým posudkom 52 600,- EUR

Oznámenie o dražbe

Znalecký posudok

Predmetom dražby je byt č. 20, ktorý sa nachádza v bytovom dome s. č. 898 na 2. poschodí v strednej sekcii. Väčšinou svojich miestností je orientovaný na SV. Dom je samostatne stojaci, má 6 vchodov. V 1.NP podlaží sú spoločné priestory domu, pivnice k bytom a nebytové priestory. Dom bol postavený v roku 2009 tradičnou murovanou technológiou. Obvodové a nosné steny a tiež priečky sú murované z  tehál, stropy sú železobetónové monolitické. Strecha je sedlová s krytinou ťažkou – Bramac. Klampiarske prvky sú z medeného plechu. Fasáda je na báze umelých látok. Dom je plynofikovaný, má vlastnú plynovú kotolňu umiestnenú v 1.NP, nie je vybavený osobným výťahom. Dom je primerane opotrebovaný veku, technický stav je veľmi dobrý. Prvky dlhodobej životnosti nevykazujú statické, ani iné závažné poruchy.

Byt je I. kategórie. Evidenčne má 2 obytné miestnosti a príslušenstvo – chodba, kuch.kút, kúpeľňa s WC, pivnica, všetko s evidenčnou výmerou 45,50 m2 ( podľa spoluvl.podielu na spol.priestoroch).

Byt má okná plastové. Vnútorné dvere sú drevené plné alebo presklené dyhované. Vstupné dvere do bytu sú bezpečnostné. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Podlahy v izbách a v kuchyni sú z veľkoplošných laminátových parkiet. V kúpeľni a v chodbe je podlaha z keramickej dlažby. V kúpeľni, WC a v kuchyni je keramický obklad stien, samostatná sprcha, keramické umývadlo a WC s nádržkou zabudovanou v stene. Vykurovanie je ústredné, radiátory sú oceľové doskové, opatrené sú termohlavicami. Príprava TÚV je centrálna z kotolne. Pivnica č.P21 k bytu je umiestnená v 1.NP. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to vodovodné, kanalizačné, elektrické, teplonosné a telefónne bytové prípojky.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 4550/176842.Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, obvodové múry, priečelie, vchody, schodiská, chodby, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú spoločná televízna anténa, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, teplonosné a telefónne prípojky, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.

Z dôvodu, že byt nebol znalcovi sprístupnený za účelom obhliadky , špecifikácia bytu je prevzatá z dostupného znaleckého posudku č. 156/2012 vyhotovený Ing. Slávkou Burzalovou, Pionierska 419/11, 018 41 Dubnica nad Váhom z roku 2012.