Stav dražby Pripravovaná dražba

Číslo dražby 082018

Dátum a čas konania dražby Nestanovený

Miesto konania dražby kino Hviezda, Kniežaťa Pribinu 197/3, 911 01 Trenčín, 1. poschodie, miestnosť č. 112 ( zrkadlová sála „B“)

Najnižšie podanie 64 300,- EUR

Dražobná zábezpeka 10 000,- EUR

1. obhliadka predmetu dražby Nestanovený

2. obhliadka predmetu dražby Nestanovený

Kolo dražby 1. kolo dražby

Cena stanovená znaleckým posudkom 64 300,- EUR

Oznámenie o dražbe

Znalecký posudok

Predmetom dražby je byt č. 5 , ktorý sa nachádza v bytovom dome s. č. 898 na 1. poschodí v stredovej sekcii. Väčšinou svojich miestností je orientovaný na SZ. Dom je samostatne stojaci, má 6 vchodov. V 1.NP podlaží sú spoločné priestory domu, pivnice k bytom a nebytové priestory. Dom bol postavený v roku 2009 tradičnou murovanou technológiou. Obvodové a nosné steny a tiež priečky sú murované z  tehál, stropy sú železobetónové monolitické. Strecha je sedlová s krytinou ťažkou – Bramac. Klampiarske prvky sú z medeného plechu. Fasáda je na báze umelých látok. Dom je plynofikovaný, má vlastnú plynovú kotolňu umiestnenú v 1.NP, nie je vybavený osobným výťahom.

Dom je primerane opotrebovaný veku, technický stav je veľmi dobrý. Prvky dlhodobej životnosti nevykazujú statické, ani iné závažné poruchy.

Byt je I. kategórie. Evidenčne má 2 obytné miestnosti a príslušenstvo – chodba, kuchyňa, kúpeľňa s WC, pivnica, všetko s evidenčnou výmerou 49,00 m2 ( podľa spoluvl. podielu na spol. priestoroch).

Byt má okná plastové okná. Vnútorné dvere sú drevené plné alebo presklené dyhované. Vstupné dvere do bytu sú bezpečnostné. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Podlahy v izbách sú z veľkoplošných laminátových parkiet. V kuchyni, v  kúpeľni a v chodbe je podlaha z keramickej dlažby. V kúpeľni, WC a v kuchyni je keramický obklad stien, keramické umývadlo a WC s nádržkou zabudovanou v stene. Vykurovanie je ústredné, radiátory sú oceľové doskové, opatrené sú termohlavicami. Príprava TÚV je centrálna z kotolne. Pivnica č.P6 k bytu je umiestnená v 1.NP. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to vodovodné, kanalizačné, elektrické, teplonosné a telefónne bytové prípojky.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 4900/176842. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, obvodové múry, priečelie, vchody, schodiská, chodby, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú spoločná televízna anténa, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, teplonosné a telefónne prípojky, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.

Z dôvodu, že byt nebol znalcovi sprístupnený za účelom obhliadky , špecifikácia bytu je prevzatá z dostupného znaleckého posudku č. 156/2012 vyhotovený Ing. Slávkou Burzalovou, Pionierska 419/11, 018 41 Dubnica nad Váhom z roku 2012.