Stav dražby Aktuálna dražba

Číslo dražby 112020

Dátum a čas konania dražby 29.09.2020 10:00

Miesto konania dražby Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská, Družstevná 2, 831 04 Bratislava, v priestoroch zasadacej miestnosti

Najnižšie podanie 547 900,- EUR

Dražobná zábezpeka 49 000,- EUR

1. obhliadka predmetu dražby 04.09.2020 10:30

2. obhliadka predmetu dražby 18.09.2020 10:30

Kolo dražby 1. kolo dražby

Cena stanovená znaleckým posudkom 547 900,- EUR

Oznámenie o dražbe

Znalecký posudok

Predmetom dražby je prevádzková budova Atol Kuchajda – „Molo“ s.č. 12441, užívaná ako reštauračné zariadenie, ktoré bolo povolené rozhodnutím pod č. ÚKaSP 2006/971-MBL z 3.8.2006 na pozemku parc. č. 15123/214. Podľa GP č. 55/2012 je nehnuteľnosť umiestnená aj na pozemkoch parc.č.  15123/225 (ostatná poloha o výmere 89 m²) a 15121/2 (vodná plocha o výmere 464 m²) v k.ú. Nové Mesto, v uzavretom relaxačnom areáli Kuchajda, na brehu vodnej plochy, tvoriac občiansku vybavenosť mestskej časti Nové Mesto. Budova s.č. 12441, pozostáva z troch nadzemných podlaží, prevádzky schopná  od r. 4Q2006 do 1Q2019.  Z hľadiska charakteru sa jedná o objekt architektonicky a konštrukčne atypický, samostatne stojaci s vysunutou terasou nad vodnou plochou, časť stavby nad vodnou plochou je z oceľovej konštrukcie na pilotách vo vode tvoriac terasu v tvare kruhovej výseče, časť je z klasických stavebných materiálov s obkladom z kameňa ( pieskovec hr.15 – 30mm)alebo z drevených lamiel. Povrch terasy tvorí drevená kazetová podlaha z exotického dreva.

Dispozičné členenie:

1.PP: schodisko, chodba, sklad, DKP sklad, prípravovňa zmrzliny, centrálna úpravovňa vody, sklad vína,

1.NP: vstupná hala, schodisko, chodba, WC muži, ženy, imobilní, šatňa, reštaurácia, šatňa muži, ženy, sklad nápojov, denná miestnosť zamestnancov, odpady, upratovačka,  komora, schodisko, WC muži, ženy, kuchyňa, zázemie, rampa, exteriérová terasa, závetrie, vstup do zázemia

2.NP: schodisko, chodba, šatník, WC, kancelária, strojovňa VZT, kotolňa, salónik s kapacitou 20 miest, terasa

V reštaurácii s kapacitou 120 miest sa nachádza bar, odbytová časť je prepojená s exteriérovým grilom a terasou s kapacitou 40 miest.

Konštrukčné riešenie:  stavba je čiastočne založená na základovej doske a na pilotách o priemere 250 a 300 mm. Oceľové piloty sú vyplnené betónom, na pilotách je oceľová priehradová konštrukcia tvoriac horizontálnu konštrukciu 1.NP. izolácia proti zemnej vlhkosti tvorí vodo-priepustny betón do ktorého je pridaná zložka Xupex, zvislá konštrukcia reštauračnej časti je ľahká oceľová konštrukcia tvorená z uzavretých oceľových nosníkoch s celosklenou výplňou s izolačným dvojsklom s ukotvenými horizontálnymi nosníkmi HEB 220 s trapézovým plechom. Kovové časti sú opatrené komaxitovým povrchom, odtieň, antracit.  Zábradlia a ostatné časti sú pozinkované.  Schodisko je jednoramenné železobetónové, konštrukcia stropov je ŽB rovná doska, s podhľadom so svietidlami a vzduchotechnikou, strecha je izolovaná fóliou a vymývaným štrkom, v pochôdznej časti je betónová dlažba. Prevažná časť obvodovej konštrukcie je z tvárnic Ytong so zateplením s obkladom, suterénne murivo je z vodotesného betónu, prevádzky sú opatrené dlažbou a obkladom z keramickej dlažby, steny sú prevažne omietnuté  z MVC alebo sadrové, vstup je opatrený veľkoplošným dreveným obkladom, v reštaurácii je drevená podlaha na báze ušľachtilého dreva, v soc. zariadeniach pre návštevníkoch je gress, schody na 2.NP sú obložené tvrdým drevom , ostatné schody sú obložené keramickou dlažbou, dvere v zázemí sú drevené hladké v oceľových zárubniach, zasklené steny a okná sú v hliníkové s exteriérovým tienením na el. pohon, klampiarske konštrukcie sú pozinkované alebo z poplastovaného plechu. Kuchyňa je kompletne zariadená s chladením a odvetraním pre výdaj min. 150 jedál, v čase obhliadky mimo prevádzky, objekt je vybavený vlastnými plynovými kotlami a zásobníkom TUV. Zariadenie je opatrené rozvodmi telefónu, audio-video, televízie, zabezpečovacej techniky, alarmom so snímačom pohybu, kamerovým systémom, klimatizáciou a vzduchotechnikou. V čase obhliadky objekt nebol pripojený na nn a plyn a teda nebol pod kontrolou snímania pohybu. Na niektorých miestach bolo vidieť poškodenie omietok zo zatekania,  to zn. z nedostatočnej údržby objektu.